osuszacze gdansk

 

DLACZEGO OSUSZAMY?

Osuszanie niesie wiele korzyści i oszczędności. Stosowanie osuszaczy Mageste w trakcie budowy i remontów bardzo skraca procesy budowlane:

  • znacząco skraca czas realizacji inwestycji;
  • umożliwia prowadzenia prac nawet przy niskich temperaturach;
  • znaczne skraca czas wysychania murów, tynków, posadzek;
  • umożliwia realizowania prac bez większych przestojów;
  • pozwala na wykonywanie prac remontowanych i wykończeniowych w trakcie osuszania pomieszczenia/obiektu;
  • przygotowanie posadzek przed ułożeniem parkietów i tynków;
  • uniknięcie niebezpieczeństwa rozwoju grzybów i pleśni, sinienia drewna, itp.

Nie należy suszyć obiektu wyłącznie przez proces ogrzewania. Nagrzewanie zawilgoconych pomieszczeń nie usunie nadmiernej wilgoci, lecz spowoduje jej wnikanie wgłąb materiałów ścian, posadzek i drewna. Wysoka temperatura szczególnie niewskazana jest przy osuszaniu tynków gipsowych. Powoduje ona wytworzenie się na jego powierzchni warstwy, która uniemożliwia odparowywanie wody. Efektem jest rozwarstwienie się warstwy tynku. Nagrzewanie może jedynie wspomóc i skrócić proces osuszania zimą przy niskich temperaturach.

 

NA CZYM POLEGA OSUSZANIE?

Osuszanie kondensacyjne polega na osuszaniu powietrza zawartego wewnątrz pomieszczeń przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. Powoduje to znaczne obniżenie wilgotności względnej powietrza na wskutek czego zawarta w murze wilgoć odparowuje.
Wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane do parownika, w którym następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w wewnętrznym zbiorniku osuszacza.

 

GDZIE WYKORZYSTUJEMY OSUSZACZE?

Najczęściej używa się ich do osuszania: wylewek, stropów, nowych tynków i nowo wymurowanych ścian, piwnic, obiektów zalanych lub wcześniej podtopionych.

UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy należy uszczelnić okna i zakleić kratki wentylacyjne, aby uniemożliwić pobieranie wilgotnego powietrza z zewnątrz.